Chương trình nhận dạng khách hàng (CIP) liên quan đến việc xác minh thông tin do khách hàng cung cấp. Các doanh nghiệp thực hiện điều này bằng cách sử dụng các giấy tờ tùy thân độc lập và hợp pháp. CIP là một quá trình quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh. Các doanh nghiệp thực hiện CIP tuân thủ các quy định về chống rửa tiền. Một khái niệm liên quan là AML , dùng để chỉ các luật ngăn chặn tội phạm hợp pháp hóa các khoản tiền thu được bất hợp pháp. Tổng số tiền được rửa trên toàn cầu trong một năm nằm trong khoảng từ 1,6 nghìn tỷ USD đến 4 nghìn tỷ USD . Với các trường hợp rửa tiền ngày càng gia tăng, đã có lời kêu gọi về các thủ tục AML hiệu quả và hiệu quả hơn. New call-to-action

Các yếu tố của một Chương trình Nhận dạng Khách hàng Tốt

Với sự tiến bộ của công nghệ, CIP đã trở nên hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn tội phạm. Điều này có nghĩa là bọn tội phạm cũng đã đa dạng hóa các phương thức của chúng để đảm bảo tiền bất hợp pháp không bị truy nguyên trở lại với chúng. Điều này đã khiến các cơ quan quản lý AML phải đưa ra các cách để kiểm soát mối đe dọa này. CIP là một khía cạnh quan trọng của một chương trình KYC hiệu quả. Trước khi phát triển CIP, các tổ chức tài chính nên hiểu Đạo luật Bảo mật Ngân hàng . Một CIP tốt có các yếu tố sau:
  1. Xóa các giao thức bằng văn bản

BSA yêu cầu mọi tổ chức tài chính phải có một CIP được viết tốt, chi tiết và rõ ràng. Nó phải phác thảo các thủ tục và thực hành một cách toàn diện. Tất cả các bên liên quan đến CIP cần nhận thức được sự cần thiết của việc tiến hành CIP. Hơn nữa, các điều kiện mà khách hàng tiềm năng phải đáp ứng trước khi tiếp nhận vào doanh nghiệp cần phải rõ ràng. Mặt khác, các tổ chức tài chính nên biết những dấu hiệu đỏ cần đề phòng. Điều này là để ngăn chặn việc bắt đầu mối quan hệ kinh doanh với tội phạm. Hồ sơ rủi ro của khách hàng cũng có thể thay đổi theo thời gian. Do đó, điều quan trọng là CIP phải rõ ràng về các bước mà tổ chức phải thực hiện trong trường hợp có rủi ro. Chương trình cũng phải rõ ràng về cách xác minh thông tin có thể phát sinh trong quá trình quan hệ. Thông tin đó bao gồm nguồn tiền, người nhận và mục đích của giao dịch. Một chương trình xác định khách hàng tốt là cụ thể về cách tạo hồ sơ rủi ro. Điều này giúp dễ dàng xác định mức độ rủi ro mà một mối quan hệ tiềm ẩn có thể gây ra cho tổ chức. Mọi tổ chức nên có phần mềm an toàn để lưu trữ thông tin khách hàng. Điều này nhằm ngăn chặn việc đánh cắp danh tính và thông tin của các bên thứ ba. Năm 2019, có khoảng 3,2 triệu trường hợp đánh cắp danh tính ở Hoa Kỳ. CIP thích hợp cũng nên dễ dàng truy xuất thông tin khách hàng. Điều này kêu gọi các tổ chức tài chính áp dụng xu hướng lưu trữ hiện đại đối với thông tin cồng kềnh. Ví dụ, lưu trữ đám mây đã dẫn đến việc tăng cường bảo mật thông tin trong các công ty.

2. Hệ thống xác minh hiệu quả

Các phương pháp của những kẻ rửa tiền tiếp tục phát triển theo từng ngày. Điều này đã yêu cầu các hệ thống xác minh mạnh mẽ, cả trực tiếp và từ xa. Hệ thống xác minh từ xa yêu cầu ứng dụng sinh trắc học như nhận dạng khuôn mặt. Các tổ chức nên xem xét áp dụng phần mềm giúp quá trình này trở nên dễ dàng. Hệ thống xác minh sẽ khó thao tác. Điều này không khuyến khích hành vi trộm cắp danh tính và ngăn chặn sự truy cập trái phép của bên thứ ba. Ngoài ra, KYC yêu cầu các tổ chức phải lấy tất cả thông tin liên quan từ khách hàng tiềm năng. Nhân viên của công ty phải được đào tạo thích hợp về cách xem xét các nguồn thông tin khác nhau. Sau đó, họ sẽ đưa ra một hồ sơ rủi ro dựa trên thông tin này. Các nguồn thông tin khách hàng mà các tổ chức có thể xem xét bao gồm:
  • Hồ sơ công khai: Chúng bao gồm thông tin nhập cư, hồ sơ bất động sản và tiền sử phạm tội. Điều quan trọng là phải biết các vấn đề pháp lý trong quá khứ và hiện tại nếu có.
  • Theo dõi tài sản: Nó liên quan đến việc xác minh tài sản thực và quyền sở hữu doanh nghiệp. Điều này giúp xác định liệu họ có phải là chủ sở hữu thực sự của các thực thể mà họ yêu cầu sở hữu hay không.
  • Cơ sở dữ liệu bị trừng phạt: Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài quy định điều này. OFAC liệt kê tất cả các doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động gian lận trên trang web của họ. Do đó, các tổ chức tài chính dễ dàng biết rằng khách hàng là tội phạm.
  • Kiểm tra tại chỗ: Chúng cho phép các công ty xác minh thông tin trực tiếp. Nếu công ty nghi ngờ rằng các chi tiết được cung cấp là không chính xác, công ty sẽ yêu cầu kiểm tra tại chỗ.

3. Quy trình kiểm toán độc lập

Tất cả các cơ quan quản lý chống rửa tiền đều yêu cầu một cuộc kiểm toán định kỳ nghiêm ngặt. Chúng tôi khuyến nghị các kiểm toán viên độc lập có kỹ năng thực hiện quá trình này. Nó giúp xác định rằng các tổ chức tài chính có một chương trình CIP thích hợp. Quá trình đánh giá cũng đánh giá toàn bộ quá trình CIP đối với các lĩnh vực cần cải tiến. Hơn nữa, nó xác định xem một công ty có đang thực hiện các hướng dẫn AML cho bức thư hay không. Vai trò của kiểm toán độc lập là tăng cường chương trình AML của công ty.

Các bước của Quy trình Rửa tiền là gì?

Các cơ quan chức năng chống rửa tiền đã ban hành các quy định nghiêm ngặt. Điều này đã thúc đẩy những kẻ rửa tiền tìm kiếm các phương pháp tiên tiến hơn. Không có một cách duy nhất mà những kẻ rửa tiền rửa tiền của họ, nhưng có một số điểm chung mà nhân viên nên đề phòng. Quá trình rửa tiền thường bao gồm:
  1. Vị trí

Điều này đòi hỏi phải đưa tiền thu được từ hoạt động tội phạm vào hệ thống tài chính vì việc nắm giữ tiền có thể liên quan trực tiếp đến hoạt động tội phạm. Giai đoạn này là nơi tội phạm dễ bị tấn công nhất. Do đó, các tổ chức tài chính nên luôn sàng lọc các giao dịch tiền mặt liên quan đến số tiền lớn. Các quy định của AML kêu gọi các tổ chức báo cáo các giao dịch tiền mặt trên một giới hạn nhất định. Giai đoạn này là quan trọng nhất đối với một kẻ rửa tiền vì nó phân chia số tiền thu được bất hợp pháp từ nguồn của họ.

2. Phân lớp

Trong bước này, tội phạm tách số tiền thu được của tội phạm ra khỏi nguồn gốc . Những kẻ rửa tiền sử dụng các thủ tục phức tạp để che dấu vết. Bước này liên quan đến việc chuyển tiền nhanh chóng và đến những người nhận khác nhau.

3. Tích hợp

Đây là bước cuối cùng. Nó đòi hỏi phải lấy lại tiền cho tội phạm để họ có thể sử dụng nó. Ở giai đoạn này, tội phạm đã thiết lập một trình tự mà khó có thể nghi ngờ. Tuy nhiên, những kẻ gian lận có thể sửa đổi bước này để tránh bị phát hiện.

Sự cần thiết của một Chương trình Nhận dạng Khách hàng Hiệu quả

Sự thành công của các tổ chức tài chính phụ thuộc vào sức mạnh của CIP của họ. Đây là lý do tại sao các cơ quan chống rửa tiền yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của họ. Các tổ chức tài chính cần hiểu rằng một CIP hiệu quả giúp tránh những rủi ro không ngừng phát triển. Do đó, việc có một CIP cập nhật là điều tối quan trọng. Truy cập lightico.com để tìm hiểu thêm về các yếu tố của một chương trình nhận dạng khách hàng tốt và cách nó đồng hành với nền tảng eSignature của chúng tôi. New call-to-action

Read This Next

reviews"Great tool to expedite customer service"

The most helpful thing about Lightico is the fast turnaround time, The upside is that you are giving your customer an easy way to respond quickly and efficiently. Lightico has cut work and waiting time as you can send customer forms via text and get them back quickly, very convenient for both parties.

"Great Service and Product"

I love the fact that I can send or request documents from a customer and it is easy to get the documents back in a secured site via text message. Our company switched from Docusign to Lightico, as Lightico is easier and more convenient than Docusign, as the customer can choose between receiving a text message or an email.