Program pengenalan pelanggan (CIP) melibatkan pengesahan maklumat yang diberikan oleh pelanggan. Perniagaan melakukan ini dengan menggunakan dokumen pengenalan bebas dan undang-undang. CIP ialah proses penting untuk mana-mana perniagaan sebelum mewujudkan hubungan perniagaan. Perniagaan menjalankan CIP dengan mematuhi peraturan pencegahan pengubahan wang haram. Konsep yang berkaitan ialah AML , yang merujuk kepada undang-undang yang menghalang penjenayah daripada menghalalkan dana yang diperoleh secara haram. Jumlah keseluruhan wang yang diculik secara global dalam setahun adalah antara $1.6 trilion dan $4 trilion . Dengan kes pengubahan wang haram yang semakin meningkat, terdapat seruan untuk prosedur AML yang lebih berkesan dan cekap. New call-to-action

Elemen Program Pengenalan Pelanggan yang Baik

Dengan kemajuan teknologi, CIP telah menjadi lebih berkesan dalam mencegah jenayah. Ini bermakna penjenayah juga telah mempelbagaikan kaedah mereka untuk memastikan wang haram tidak dapat dikesan kembali kepada mereka. Ini telah menyebabkan badan kawal selia AML menghasilkan cara untuk mengawal ancaman ini. CIP ialah aspek penting dalam program KYC yang berkesan. Sebelum membangunkan CIP, institusi kewangan harus memahami Akta Rahsia Bank . CIP yang baik mempunyai elemen berikut:
  1. Jelas Protokol Bertulis

BSA memerlukan setiap institusi kewangan untuk mempunyai CIP yang ditulis dengan baik, terperinci dan jelas. Ia harus menggariskan prosedur dan amalan secara menyeluruh. Semua pihak yang terlibat dalam CIP harus sedar tentang keperluan untuk menjalankannya. Selain itu, syarat yang harus dipenuhi oleh bakal pelanggan sebelum kemasukan ke dalam perniagaan harus jelas. Institusi kewangan, sebaliknya, harus mengetahui bendera merah yang perlu diwaspadai. Ini adalah untuk mengelakkan daripada memulakan hubungan perniagaan dengan penjenayah. Profil risiko pelanggan juga mungkin berubah dari semasa ke semasa. Oleh itu, adalah penting bahawa CIP jelas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh institusi sekiranya berlaku risiko. Program ini juga harus jelas tentang cara mengesahkan maklumat yang mungkin timbul semasa perhubungan. Maklumat sedemikian termasuk sumber dana, penerima, dan tujuan transaksi. Program pengenalan pelanggan yang baik adalah khusus tentang cara membuat profil risiko. Ini memudahkan untuk menentukan tahap risiko hubungan berpotensi yang mungkin ditimbulkan kepada institusi. Setiap institusi harus mempunyai perisian selamat untuk menyimpan maklumat pelanggan. Ini adalah untuk mengelakkan kecurian identiti dan maklumat oleh pihak ketiga. Pada 2019, terdapat kira-kira 3.2 juta kes kecurian identiti di Amerika Syarikat. CIP yang betul juga harus mudah untuk mendapatkan maklumat pelanggan. Ini memerlukan institusi kewangan untuk menerima pakai trend penyimpanan moden untuk mendapatkan maklumat yang besar. Penyimpanan awan, misalnya, telah membawa kepada peningkatan dalam keselamatan maklumat dalam firma.

2. Sistem Pengesahan Berkesan

Kaedah pengubahan wang haram terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini memerlukan sistem pengesahan yang mantap, secara bersemuka dan jauh. Sistem pengesahan jauh menuntut penggunaan biometrik seperti pengecaman muka. Institusi harus melihat untuk menggunakan perisian yang memudahkan proses ini. Sistem pengesahan sepatutnya sukar untuk dimanipulasi. Ini tidak menggalakkan kecurian identiti dan menghalang akses pihak ketiga yang tidak dibenarkan. Selain itu, KYC memerlukan institusi mendapatkan semua maklumat yang berkaitan daripada bakal pelanggan. Kakitangan firma harus mempunyai latihan yang betul tentang cara menyemak pelbagai sumber maklumat. Mereka kemudiannya harus menghasilkan profil risiko berdasarkan maklumat ini. Sumber maklumat pelanggan yang boleh disemak oleh institusi termasuk:
  • Rekod awam: Ini termasuk maklumat imigresen, rekod hartanah dan sejarah jenayah. Adalah penting untuk mengetahui isu undang-undang masa lalu dan semasa jika ada.
  • Penjejakan aset: Ia melibatkan pengesahan harta tanah dan pemilikan perniagaan. Ini membantu dalam menentukan sama ada mereka adalah pemilik sebenar entiti yang mereka dakwa miliki.
  • Pangkalan data yang dibenarkan: Pejabat Kawalan Aset Asing mengawal selia ini. OFAC menyenaraikan semua perniagaan yang terlibat dalam aktiviti penipuan di tapak web mereka. Akibatnya, mudah untuk institusi kewangan mengetahui bahawa pelanggan adalah penjenayah.
  • Pemeriksaan di tapak: Mereka membolehkan firma untuk mengesahkan maklumat secara langsung. Sekiranya firma mengesyaki bahawa butiran yang diberikan adalah tidak tepat, ia menggesa pemeriksaan di tapak.

3. Proses Audit Bebas

Semua badan kawal selia anti pengubahan wang haram menuntut audit berkala yang ketat. Adalah disyorkan bahawa juruaudit bebas yang mahir menjalankan proses ini. Ia membantu untuk menentukan bahawa institusi kewangan mempunyai program CIP yang betul. Proses audit juga menilai keseluruhan proses CIP untuk bidang yang memerlukan penambahbaikan. Selanjutnya, ia menentukan sama ada firma melaksanakan garis panduan AML kepada surat tersebut. Peranan audit bebas adalah untuk mengukuhkan program AML firma.

Apakah Langkah-Langkah Proses Pengubahan Wang Haram?

Pihak berkuasa anti-pengubahan wang haram telah menggubal peraturan yang ketat. Ini telah mendorong pengubahan wang haram untuk mendapatkan kaedah yang lebih maju. Tidak ada satu cara pun pengubahan wang haram melakukan pengubahan wang haram, tetapi terdapat beberapa perkara biasa yang perlu diperhatikan oleh pekerja. Proses pengubahan wang haram biasanya melibatkan:
  1. Penempatan

Ini memerlukan meletakkan hasil aktiviti jenayah dalam sistem kewangan kerana memegang wang itu boleh dikaitkan secara langsung dengan aktiviti jenayah. Tahap ini adalah di mana penjenayah paling terdedah. Oleh itu, institusi kewangan harus sentiasa menyaring transaksi tunai yang melibatkan jumlah yang besar. Peraturan AML meminta institusi melaporkan transaksi tunai melebihi had tertentu. Peringkat ini adalah yang paling penting bagi pengubahan wang haram kerana ia menyahpautkan hasil haram daripada sumber mereka.

2. Lapisan

Dalam langkah ini, penjenayah memisahkan hasil jenayah daripada asal . Pengubahan wang haram menggunakan prosedur yang kompleks untuk menampung jejak wang. Langkah ini melibatkan pemindahan wang dengan pantas dan kepada penerima yang berbeza.

3. Integrasi

Ini adalah langkah terakhir. Ia memerlukan wang dikembalikan kepada penjenayah supaya mereka boleh menggunakannya. Pada peringkat ini, penjenayah telah mewujudkan urutan yang sukar untuk disyaki. Namun, penipu boleh mengubah suai langkah ini untuk mengelak daripada ditemui.

Keperluan untuk Program Pengenalan Pelanggan yang Berkesan

Kejayaan institusi kewangan bergantung kepada kekuatan CIP mereka. Itulah sebabnya badan pencegah pengubahan wang haram menuntut pematuhan ketat terhadap peraturan mereka. Institusi kewangan perlu memahami bahawa CIP yang berkesan membantu mengelakkan risiko yang sentiasa berubah. Akibatnya, mempunyai CIP terkini adalah yang terpenting. Pergi ke lightico.com untuk mengetahui lebih lanjut tentang elemen program pengenalan pelanggan yang baik dan cara ia berjalan seiring dengan platform eSignature kami. New call-to-action

Read This Next

reviews"Great tool to expedite customer service"

The most helpful thing about Lightico is the fast turnaround time, The upside is that you are giving your customer an easy way to respond quickly and efficiently. Lightico has cut work and waiting time as you can send customer forms via text and get them back quickly, very convenient for both parties.

"Great Service and Product"

I love the fact that I can send or request documents from a customer and it is easy to get the documents back in a secured site via text message. Our company switched from Docusign to Lightico, as Lightico is easier and more convenient than Docusign, as the customer can choose between receiving a text message or an email.